Home > Vesti > Izvršni direktor organizacije Help u poseti Srbiji

Izvršni direktor organizacije Help u poseti Srbiji

Home > Vesti > Izvršni direktor organizacije Help u poseti Srbiji

Izvršni direktor organizacije Help u poseti Srbiji

Početkom februara 2017. godine, izvršna direktorka organizacije Help, gđa Karin Setele, posetila je Srbiju. Tokom trodnevnog boravka, gđa Setele je sa članovima Help Srbija tima posetila pet gradova i opština u kojima se trenutno odvija najveći broj različitih projektnih aktivnosti: pomoć migrantima/izbelgicama, projekti podrške dohodovnim aktivnostima i pomoći poplavljenim područjima.

U Bogovađi je posetila renovirani centar za azil sa kapacitetom od 250 kreveta i novoopremljenom kuhinjom, gde je za radove i opremu izdvojeno skoro 200,000 evra.
Help je u Somboru izgradio objekat za privremeni prihvat migranata/izbeglica sa 150 kreveta, sa dugoročnim ciljem da se objekat u budućnosti koristi za potrebe domicilnog stanovništva, edukacije i smeštaja. Pored toga, instalirano je i šest kombinovanih kontejnera sa sanitarnim blokovima (kontejneri mogu da se koriste za smeštaj, skladištenje, pružanje medicinske pomoći, i drugo, po potrebi).

U Somboru je renoviran i opremljen Dom zdravlja, donirana medicinska oprema, ambulantno vozilosa opremom za pružanje hitne medicinske pomoći, a narodna kuhinja Crvenog krsta je rekonstruisana i opremljena savremenom opremom.

Gđa Setele je i u Pirotu posetila centar za privremeni smeštaj migranata koji je renoviran i opremljen iz EU fondova, uz dodatna sredstva iz nemačkih donacija. Pored toga u Pirotu je posetila i Help korisnicu programa samozapošljavanja, Romkinju koja se bavi plasteničkom proizvodnjom cveća, kao i kooperativu za reciklažu, koji su finansirani iz nemačkih donacija.
U Nišu je posetila Kazneno-popravni zavod i videla kako se koristi oprema donirana u procesu tretmana prihvata osuđenih lica, kao i još jednu kooperativu za reciklažu, iz projekta podržanog nemačkim donacijama.

U Svilajncu je razgovarala sa više korisnika EU programa pomoći poplavljenim područjima u Srbiji, kojima su kuće obnovljene, ili su dobili montažnu kuću opremljenu osnovnim nameštajem i uređajima, kao i korisnike grantova u opremi za obnovu dohodovnih aktivnosti.

„Veoma sam zadovoljna da smo uz pomoć Nemačke vlade i Evropske unije, kroz različite sektore, mogli pomoći i izbeglice i lokalno stanovništvo u Srbiji kako bi poboljšali njihovu situaciju“.“ rekla je gospođa Setele na kraju posete uz zahvalnost nacionalnim i lokalnim partnerima i organizacijama na koordiniranoj i kvalitetnoj saradnji u pružanju pomoći tokom migrantske krize.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+