Home > Vesti > Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda

Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda

Home > Vesti > Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda

Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda

Nezapamćene efekte majskih poplava 2014. godine, Evropska unija, preko Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa implemetacionim partnerima programa, počela je da sanira već u maju 2014. Pored izgradnje i rekonstrukcije domova i javnih objekata, pomoći privredi i poljoprivrednicima, obnovi infrastrukture, veliki napori i sredstva se ulažu u prevenciju i sisteme zaštite.

S obzirom na iskustva Republike Srbije iz 2014. godine, Srbija je izabrana za jednu od zemalja u kojoj se sprovodi studija slučaja. Studijom se prikuplja materijal za izradu plana obnove u slučaju nepogoda – Nacionalni program za upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda („Local Disaster Recovery Framework Guide“). Studiju sprovodi Svetska banka kroz Globalne inicijative za smanjenje i oporavak od elementarnih nepogoda (GFDRR – Global Facility for Disaster Reduction and Recovery), u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima.
Eksperti Svetske banke i predstavnik Kancelarije, razgovarali su na terenu sa predstavnicima lokalnih samouprava, i implementacionih partnera u okviru programa EU pomoći poplavljenim područjima u Srbiji.

U toku razgovora koji su vođeni sa predstavnicima Opštine rekonstruisan je niz događaja koji su zadesili Svilajnac maja 2014. godine, kao i akcije koje su poduzete od strane stanovništva, lokalnih i nacionalnih organa i institucija ali i akcija donatorske pomoći.

Osvrt na operativnu i administrativnu stranu EU programa pomoći poplavljenim područjima, uz detalje o metodologiji selekcije korisnika pomoći, o saradnji sa lokalnim i nacionalnim akterima, kao i aspekti javnosti i transparentnosti u realizaciji projektnih aktivnosti obrazložili su predstavnici implementacionog partnera (Help).

Korisnici pomoći (stanari montažne kuće koja je opremljena osnovnim nameštajem i uređajima, stanari obnovljenih domova kroz rekonstrukciju, ili korisnici grantova u opremi za revitalizaciju poljoprivrednih i privrednih delatnosti), imali su priliku da i sami prenesu svoja iskustva iz majske poplave i o procesu obnove u obe faze EU pomoći poplavljenim područjima.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+