Home > Vesti > Pomoć migrantima/izbeglicama u Srbiji

Pomoć migrantima/izbeglicama u Srbiji

Home > Vesti > Pomoć migrantima/izbeglicama u Srbiji

Pomoć migrantima/izbeglicama u Srbiji

Od početka migrantske krize Help je u Srbiji obezbedio koordiniranu i kontinuiranu pomoć u saradnji sa nacionalnim i lokalnim samoupravama i institucijama i oranizacijama koje se bave migrantskom/izbegličkom krizom u Srbiji, kao što su Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Crveni krst Srbije.
U Srbiji je 17 centara za migrante/izbeglice, i od tog broja Help je renovirao centre u Bogovađi, Bosilegadu, Pirotu, Principovac u Šidu, i izgradio jedan objekat u Somboru. Nakon pomoći smeštajni kapaciteti ovih centara, uz Tutin i Sjenicu, iznose 1,000 kreveta.
Više od 160 osoba je angažovano i dodeljeno Komesarijatu i Ministarstvu u okviru napora da se ojačaju kapaciteti nacionalnih institucija u obezbeđivanju pomoći migrantima/izbeglicama na njihovom putu kroz Srbiju.
Pored šest polovnih putničkih automobila dodeljenih Crvenom krstu Srbije, tzv. narodne kuhinje CK u Somboru i Preševu su renovirane i snabdevene profesionalnom kuhinjskom opremom. Kuhinjska oprema je nabavljena i instalirana i u centrima u Bogovađi, Divljana kod Niša, i Beloj Palanci.

Podršku lokalnom stanovništvu, koje se našlo na migrantskoj ruti, Help je obezbedio renoviranjem/rekonstrukcijom objekata primarne zdravstvene zaštite u Kanjiži, Pirotu, Šidu, Somboru i Subotici, kojima je pored toga isporučena i medicinska oprema za unapređenje pružanja zdravstvenih usluga, kao i domu zdravlja u Preševu, gde je naročito veliko opterećenje u broju pruženih intervencija.

Sedam ambulatnih vozila sa medicinskom opremom za pružanje hitne medicinske pomoći na terenu donirano je Bujanovcu, Kanjiži, Pirotu, Preševu, Šidu, Somboru i Subotici.

Od jula 2015. godine do februara 2017. godine, Help je obezbedio i realizovao pomoć u visini od 4 miliona evra za više od 200,000 migranta/izbeglica na njihovom putu kroz Srbiju.
Help-ove projektne aktivnosti finansirali su Savezno Ministarstvo spoljnih poslava SR Nemačke (1,88 miliona evra), Evropska unija (1 milion evra), Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke (875,000 evra) i iz privatnih donacija (u visini od 190,000 evra).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+