Home > Vesti > Još korisnika grantova u opremi u Vladičinom Hanu

Još korisnika grantova u opremi u Vladičinom Hanu

Home > Vesti > Još korisnika grantova u opremi u Vladičinom Hanu

Još korisnika grantova u opremi u Vladičinom Hanu

U okviru projekta „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva sa fokusom na Romkinje u Srbiji“ Help je 24. februara 2017. godine potpisao ugovore o donaciji sa još 32 korisnika grantova u opremi za samozapošljavanje u Vladičinom Hanu. Projekat ukupne vrednosti od 1,8 miliona evra finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, a Opština Vladičin Han je od maja 2014. godine učestvovala sa oko četrdeset hiljada evra. Ugovore je, korisnicima grantova, uručio šef Help kancelarije u Vranju, Bane Stanojković u prisustvu zamenika predsednika opštine Vladičin Han, Vladimira Kostića.

Opremu vrednosti od po 1,500 evra dobiće 13 potpisnika, a grantove po 2,400 evra 14 potpisnika. Među korisnicima je 19 muškaraca i 8 žena. Po vrsti delatnosti najviše je uslužnih, čak 18, potom slede poljoprivredne aktivnosti sa 6 grantova i zanati sa tri (sakupljači sekundarnih sirovina, kamenoresci, kozmetičari, muzičari i slično).

Pored toga, pet korisnika, koji su podržani na osnovu uplate Opštine, od milion dinara, za tri granta po 2,400 i dva granta po 1,500 evra, potpisuju ugovore za poljoprivredne mašine i jedan plastenik. Time je, samo u okviru ovog projekta, u Vladičinom Hanu, podržano 95 korisnika grantovima u opremi.

Help uspešno sarađuje sa opštinom Vladičin Han od 2014. godine na realizaciji programa podrške samozapošljavanju, pa ukupna vrednost podrške realizovane u u ovoj opštini, uz pomoć donatora, iznosi više od šesto hiljada evra, za 117 korisnika grantova u opremi za mikro i male biznise i devet stambenih jedinica u okviru EU projekta.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+