12. 10. 2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda na tender za nabavku mini bagera

Friday October 20th, 2017 7:00 PM

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda na tender za nabavku mini bagera


u okviru projekta „Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II“ koji finansira nemačka vlada, a realizuje organizacija „Help Hilfe zur Selbsthilfe“ u Republici Srbiji, kancelarija u Nišu, oganizuje nabavku mini bagera za romsku građevinsku kooperativu “Mahala 1” Niš.


Rok za predaju ponuda je petak, 20.10.2017. godine, do 13:00 časova.


Otvaranje ponuda biće organizovano istog dana, u petak, 20.10.2017. u 13:00 časova, u Helpovoj kancelariji u Nišu, ul. Obrenovićeva 36/2, 18000 Niš.


Dodatne informacije se mogu dobiti na jedan od sledećih brojeva telefona: 018/25 28 22, 060/168 73 73, ili putem elektronske pošte na helpnis@help-serbia.org.rs .


Preuzimanje tenderske dokumentacije, lično u Help Niš kancelariji, ili prijavom na dugme „Prijava na tender“ i popunjavanjem forme.


8 signed up so far.

RSVP deadline is past

04. 10. 2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za stručnu obuku

Wednesday October 18th, 2017 2:00 PM

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za stručnu obuku


u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana“ koji finansira nemačka vlada, a realizuje organizacija „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ u Republici Srbiji, kancelarija u Nišu, organizuje stručne obuke za osuđena i civilna lica u KPZ Niš, KPZ Sremska Mitrovica i Vaspitno-popravnom domu Kruševac.


Rok za predaju ponuda je sreda, 18.10.2017.godine, do 14:00 časova.


Otvaranje ponuda biće organizovano istog dana, u sredu, 18. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova, u Helpovoj kancelariji u Nišu, ul. Obrenovićeva 36/2, 18000 Niš.


Dodatne informacije se mogu dobiti na jedan od sledećih brojeva telefona: 018/25 28 22, 060/168 73 73, ili putem elektronske pošte na helpnis@help-serbia.org.rs .


Preuzimanje tenderske dokumentacije, lično u Help Niš kancelariji, ili prijavom na dugme „Prijava na tender“ i popunjavanjem forme.


2 signed up so far.

RSVP deadline is past