AMBULANTNA VOZILA, MEDICINSKA OPREMA I REKONSTRUKCIJA DOMOVA ZDRAVLJA U SRBIJI

AMBULANTNA VOZILA, MEDICINSKA OPREMA I REKONSTRUKCIJA DOMOVA ZDRAVLJA U SRBIJI

Dom zdravlja u Pirotu je od Help-a u okviru projekta „Stabilizacija zdravstvenog stanja migranata/izbeglica i lokalnog stanovništva“ finansiranog od strane Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Nemačke, pored renoviranja ambulante „Pazar“ dobio medicinsku opremu i ambulantno vozilo ukupne vrednosti 59.479,00 evra.

Na ambulanti „Pazar“ Doma zdravlja u Pirotu izvršeni su keramički, molersko-farbarski, podopolagački, stolarski i vodoinstalaterski radovi u vrednosti od 22.095,00 evra. Pored toga, donirana je medicinska oprema – tri trokanalna EKG uređaja, dva kardiotokografa, dva inhalatora, jedan aspirator i 20 tenziometara, ukupne vrednosti 12.384,00 evra. Medicinsko vozilo sa opremom za hitne intervencije na terenu u vrednosti od 25.000,00 evra, omogućiće više medicinskih intervencija u hitnim situacijama direktno na terenu.

Projekat vrednosti 875.000,00 evra je bio da se povećaju kapaciteti privremenog smeštaja i pružanja medicinske pomoći kroz rekonstrukciju centara za privremeni smeštaj migranata/izbeglica i domova zdravlja u Republici Srbiji, donacijom ambulantnih vozila opremljenih za pružanje hitne pomoći kao i opreme za domove zdravlja za poboljšanje kapaciteta pružanja medicinskih usluga. Rekonstrukcija/adaptacija domova zdravlja uz donaciju ambulantnih vozila izvršena je u Kanjiži, Pirotu, Preševu (rekonstrukcija objekta Crvenog krsta Srbije), Somboru, Subotici i Šidu, dok jerekonstrukcija, odnosno izgradnja centara za privremeni prihvat izbeglica, izvršena u Somboru i Šidu.