PROCENA SOCIO-EKONOMSKOG POLOŽAJA NEFORMALNIH SAKUPLJAČA OTPADA U SRBIJI

PROCENA SOCIO-EKONOMSKOG POLOŽAJA NEFORMALNIH SAKUPLJAČA OTPADA U SRBIJI

U okviru projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji organizacija Help realizuje uz donatorsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, Centar za društvena i primenjena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu sproveo je istraživanje Procena socio-ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada u Srbiji.

Istraživanje je realizovano u periodu oktobar 2017 – januar 2018. godine sa ciljem identifikacije problema sa kojima se romska populacija suočava u procesu zapošljavanja, naročito iz perspektive neformalnih sakupljača otpada, poslodavaca i projektnih partnera, kao dela sistemskog okruženja  u procesu integrativne politike. Pored toga, istraživanje predstavlja i kontrolni alat za procenu realizovanih aktivnosti i informisano odlučivanje u procesu planiranja budućih aktivnosti podrške sakupljačima otpada i upravljanju otpadom u Srbiji, naročito kroz stvaranje mogućnosti zapošljavanja ugroženih grupa stanovništva.

Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde:

Analytical-Report_EN_2017-1.pdf

 

Projekat Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji sprovodi nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida. Projekat ukupne vrednosti 2.055.514,50 evra, Help realizuje od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji.