Javni poziv – Opština Sjenica

Javni poziv – Opština Sjenica

Javni poziv za izbor korisnika šest stambenih jedinica za socijalno stanovanje u Sjenici, u okviru projekta „Podrška poboljšanju životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara“

PDF Javni poziv