Konkurs za podršku u opremi

Konkurs za podršku u opremi

U okviru Helpovog projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“ , finansiranog u okviru „Nemačke saradnje“, otvoren je konkurs za prijavljivanje (s fokusom na povratnike) za podršku u započinjanju i/ili proširivanju mikro i malih poslovnih delatnosti do 31. marta.

Grantovima u opremi biće podržana ona lica čije ideje za ostvarivanje prihoda imaju najviše potencijala za njihovo lično i osnaživanje njihovih zajednica.

U nastavku dajemo spisak opština i gradova, kontakt informacije informativnih centara koji pružaju savetodavnu podršku i kontakte Helpovih kancelarija na čije adrese se šalju prijave sa pratećom dokumentacijom.

Helpove kancelarije možete kontaktirati svakog radnog dana od 8 do 16 časova.

Prijavni formulari i proces prijavljivanja su potpuno besplatni.

PDF Help_Prijavni formular_Dohodovne_2019w

PDF Info centri_Spisak gradova i opština_2019w