Distribucija hrane i higijene najugroženijim

Distribucija hrane i higijene najugroženijim

Širom Srbije, u 13 gradova i opština, 325 najugroženijih romskih porodica dobilo najpotrebnije prehrambene i higijenske pakete kao pomoć u...

Zajedno do čistije i zelenije okoline

Zajedno do čistije i zelenije okoline

Više od 60 korisnika podržanih u Beloj Palanci, Babušnici, Dimitrovragdu, Vladičnom Hanu i Vranju, svojim pozitivnim primerom zajedničkog delovanja, u...

Projekat socio-ekonomske stabilnosti u Kraljevu

Projekat socio-ekonomske stabilnosti u Kraljevu

Svoju dugoročnu saradnju sa lokalnim samoupravama u Srbiji Help zasniva na zajedničkim ciljevima ekonomskog osnaživanja i socijalne jednakosti stanovništva i...

Resocijalizacija sa Helpom

Resocijalizacija sa Helpom

Ono što je 2014. godine bilo pilot-aktivnost, program resocijalizacije osuđenih lica i unapređenje programa tretmana, u saradnji sa Upravom za...

Upravljanje migracijama

Upravljanje migracijama

Projekat “Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“ koji finansira Nemačka vlada preko GIZ-a, Help u Srbiji sprovodi u saradnji...

Socijalno stanovanje za bolji život

Socijalno stanovanje za bolji život

Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara Komisija za izbor korisnika pomoći u okviru projekta „Podrška unapređenju...

Dobrovoljni rad u korist lokalne zajednice

Dobrovoljni rad u korist lokalne zajednice

Helpovi korisnici u Kruševcu i Požarevcu, podržani u okviru projekta „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa...