Nemačka organizacija Help pruža humanitarnu pomoć kad god se ukaže potreba ili krizna situacija. Od početka svojih aktivnosti 1999. godine, socijalno ugroženom stanovništvu u Srbiji obezbeđeno je i isporučeno više od 15.000 tona hrane i gotovo 1.000 tona higijenskih artikala. Najugroženiji, izbegla i raseljena lica kao i lokalno socijalno ranjivo stanovništvo pomognuti su snabdevanjem ogrevnim...