Sprovođenje stručnih obuka

U okviru projekta “Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje”, Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. sarađuje sa DAI (Development Alternatives Inc.) implementacionim partnerom USAID-ovog programa za jačanje Ekonomske sigurnosti (DAI ES) na pružanju zajedničke podrške grupi malih preduzetnika u sledećim gradovima i opštinama:  Bujanovac, Leskovac, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Preševo, Tutin. Podrška koja će biti pružena je u vidu stručnih poljoprivrednih obuka.

U skladu sa gore navedenim, Help objavljuje tender za sprovodjenje stručnih poljoprivrednih obuka  za gradove i opštine:  Bujanovac, Leskovac, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Preševo, Tutin.

Za tendersku dokumentaciju kontaktirati Help-ovu kancelariju u Nišu.
Vojkan Milovanović, Help Niš, ul. Obrenovićeva 36/2, 18000 Niš, tel/fax: 018/25 28 22 ili 060/168 73 73