Period: oktobar 2017 – septembar 2020.

Donator: Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida

Budžet: 2.056.000,00 EUR

Region: Republika Srbija, Vranje, Vladičin Han, Pirot, Duboko, Srem-Mačva i Pančevo

Ciljna grupa: socijalno ugrožene grupe: neformalni sakupljači sekundarnih sirovina, nezaposleni mladi, žene i Romi

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je doprinos uključivanju marginalizovanih manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski život zemlje kao i smanjenje siromaštva pripadnika ciljne grupe.

Poseban cilj projekta je obezbeđivanje boljeg pristupa tržištu rada za neformalne sakupljače sekundarnih sirovina, Romkinje, mlade i druge ugrožene grupe lokalnog stanovništva.

Projektne aktivnosti su usmerene na sakupljače sekundarnih sirovina i upotpunjuje proces uvođenja sistema primarne separacije u ciljnim opštinama i gradovima.

Opis:

Projektne aktivnosti će biti realizovane kroz komponentu samozapošljavanja dodelom grantova u opremi, povećanjem zapošljivosti mladih organizovanjem radne prakse, i izgrađivanjem kapaciteta neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina organizovanjem različitih vidova obuka.

Projektom je predviđeno:

  • najmanje 310 pojedinačnih grantova u opremi (prosečne vrednosti od po 1500, 2400, 3600 evra)
  • plaćeno stažiranje za 65 mladih,
  • podrška zapošljavanju min. 30 neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, u privatnom sektoru,
  • podrška sprovođenju šest lokalnih akcionih planova sa uključenjem neformalnih sakupljača u formalni sistem upravljanja otpadom.

U skladu sa planiranim aktivnostima, neki od očekivanih rezultata su:

  • Kreirani i primenjeni modeli i mehanizmi za bolji pristup zapošljavanju ugrožene populacije,
  • Povećana sinergija i nivo komunikacije među relevantnim institucijama i organizacijama koje se direktno bave problemima ugrožene populacije sa fokusom na Rome i neformalne sakupljače sekundarnih sirovina,
  • Podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i povezivanja sa socijalnom inkluzijom,
  • Obezbeđene alternative za pristojan život potencijalnih neformalnih sakupljača,
  • Osnaživanje Romkinja i stvaranje uzora za žensko preduzetništvo,
  • Smanjena stopa nezaposlenosti novim poslovima priozašlim iz uspešnih praksi za mlade i podržanih mikro i malih biznisa.