TENDER ZA NABAVKU STOLARSKE OPREME

TENDER ZA NABAVKU STOLARSKE OPREME

U okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“, organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku stolarske opreme.
Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 16. septembar 2019. godine do 14 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedno u obrascu Zahtev).