HELP TENDER ZA NABAVKU MAŠINE ZA IZRADU BETONSKIH BLOKOVA

HELP TENDER ZA NABAVKU MAŠINE ZA IZRADU BETONSKIH BLOKOVA

U okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku mašine za izradu betonskih blokova za Okružni zatvor Novi Sad.
Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 26. avgust 2019. godine, do 14 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedeno u obrascu Zahtev).