HELP TENDER ZA NABAVKU MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE STAKLA

HELP TENDER ZA NABAVKU MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE STAKLA

U okviru projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku mašine za pranje i sušenje stakla za korisnika u Leskovcu.
Rok za podnošenje prijava je utorak, 13. avgust 2019. godine, do 13 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedeno u obrascu Zahtev).