HELP TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA ŠIVENJE

HELP TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA ŠIVENJE

U okviru projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku opreme za šivenje.
Rok za podnošenje prijava je sreda, 4. septembar 2019. godine, do 13 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedeno u obrascu Zahtev).