HELP TENDER ZA NABAVKU TRAKTORA

HELP TENDER ZA NABAVKU TRAKTORA

U okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ finansiranog kroz „Nemačku razvojnu saradnju“ organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe, kancelarija u Nišu, raspisuje tender za nabavku traktora.
Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 22. avgust 2019. godine, do 13 časova.
Za dodatne informacije kontaktirati nadležnu Help kancelariju/osobu (navedeno u obrascu Zahtev).