• April 2003 – Decembar 2003  – Projekat samozapošljavanja za ugroženo stanovništvo u Srbiji (druga faza)
  • Jun 2002 – Decembar 2003 – Program samozapošljavanja za ugrožena domaćinstva u Srbiji (prva faza)