• April 2003 – Juli 2004 – Projekat samozapošljavanja za 60 korisnika u Kragujevcu (Help Servis centar)