• Decembar 2004 – Decembar 2005  – Podrška nacionalnoj strategiji u zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji
  • Maj 2004 – Decembar 2005 – Smanjenje siromaštva putem podrške započinjanju sopstvenog biznisa i socijalno-ekonomska integracija izbeglica i interno raseljenih lica (treća faza)
  • Jun 2004 – Novembar 2005 – Integracija izbeglih lica na teritoriji opštine Aleksinac