• Mart 2012 – Decembar 2013 – Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje
  • April 2012 – April 2013 – Smanjenje siromaštva u južnoj Srbiji
  • Februar 2011- Jun 2013 – Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i raseljenih lica u Srbiji