Kad god se ukaže mogućnost da se pruži podrška ustanovama i udruženjima kao što su domovi za nezbrinute,  škole za decu sa smetnjama u razvoju i/ili bez roditeljskog staranja  i druge ustanove i udruženja koja okupljaju osobe sa smetnjama u razvoju, Help uz donatorsku podršku sprovodi takozvane projekte manjeg obima vrednosti.

Takvi projekti se realizuju jednom do dva puta godišnje i predstavljaju podršku ustanovama i udruženjima u poboljšanju životnih uslova i njihova socijalizacija zadovoljavanjem potreba njihovih korisnika.

Reference:

 • 2013 – Nabavka opreme za terapeutske svrhe u cilju poboljšanja kvaliteta života korisnika Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju „Mara“ u Nišu
 • 2012- Poboljšanje uslova života korisnika Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju  popravkom sanitarnog čvora i sanacijom krova zgrade u kojoj se Centar nalazi
 • 2012 – Poboljšanje uslova života za najugroženiju populaciju na jugu Srbije
 • 2012 – nabavka kolica, specijalnih hodalica i štapova za članove Udruženja obolelih od multiple skleroze, Vranje
 • 2008 – Nabavka ortopedskih pomagala i sportske opreme za rehabilitaciju za Gradsko udruženje cerebralne i dečije paralize Niš
 • 2008 – Nabavka neurofidbek aparata ProComp Infinity sa odgovarajućim softverom, senzorima i pratećim komponentama za Dnevnu bolnica za decu i adolescente Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja, neurologiju i psihijatriju razvojnog doba, Kliničkog centra u Nišu
 • 2007 – Nabavka ortopedskih pomagala, kancelarijske opreme i pribora za umetničku radionicu za Udruženje multiple skleroze Pčinjski okrug, Vranje
 • 2007 – Nabavka specijalne opreme za decu oštećenog sluha sa domom učenika u Kragujevcu
 • 2006 – Opremanje osnovne škole za decu oštećenog sluha i govora “Radivoj Popović”, Zemun
 • 2005 -2006 – Distribucija hrane smeštenim u ustanovi za zbrinjavanje odraslih “Male pčelice” Kragujevac, među kojima su izbegli, interno raseljeni i socijalno ugroženo lokalno stanovništvo
 • 2005 – Socijalna i ekonomska integracija dece ometene u ravoju i mladih sa posebnim potrebama nabavkom Brajeve mašine, papira, reproduktora i programa za slepe, korisnike dnevnog boravka socijalne cooperative “Vivere” Kragujevac
 • 2005 – Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju pluća za članove Udruženja distrofičara Niš
 • 2005 – 2006 – Nabavka opreme opreme: mašina za pranje i sušenje veša, dušeka, ćebadi, video bima, za Specijalnu školu sa domom učenika koja obavlja delatnost predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja dece i omladine sa oštećenim sluhom, kao i domski smeštaj učenika za vreme redovnog školovanja.