Home > Projekti > Realizovani projekti > Projekti 2004

Projekti 2004

Projekti 2004

  • April 2003 – Juli 2004 – Projekat samozapošljavanja za 60 korisnika u Kragujevcu (Help Servis centar)