Home > Vesti > Javno predstavljanje rezultata istraživanja „Socijalna inkluzija Roma“

Javno predstavljanje rezultata istraživanja „Socijalna inkluzija Roma“

Home > Vesti > Javno predstavljanje rezultata istraživanja „Socijalna inkluzija Roma“

Javno predstavljanje rezultata istraživanja „Socijalna inkluzija Roma“

Nemačka organizacija “Help – Hilfe zur Selbsthilfe” u Srbiji, sa donatorom Švedskom agencijom za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, i Centrom za društvena i primenjena istraživanja Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, predstavila je rezultate istraživanja “Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Srbiji sa posebnim osvrtom na program organizacije Help u Srbiji” u Medija Centru u Beogradu, 16. novembra 2016. godine.

U okviru projekta “Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva sa fokusom na Romkinje u Srbiji” koji organizacija Help realizuje uz donatorsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, Centar za društvena i primenjena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu sproveo je istraživanje “Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Srbiji sa posebnim osvrtom na program samozapošljavanja organizacije Help u Srbiji”.

Istraživanje je realizovano u periodu novembar 2015 – mart 2016. godine sa ciljem identifikacije problema sa kojima se romska populacija suočava u procesu zapošljavanja i to iz perspektive Roma, poslodavaca i projektnih partnera, kao dela sistemskog okruženja u procesu integrativne politike. Pored toga, istraživanje predstavlja i kontrolni alat za procenu realizovanih aktivnosti i informisano odlučivanje u procesu planiranja budućih aktivnosti podrške inkluziji romske nacionale manjine.

Na predstavljanju istraživanja govorili su Ola Anderson, rukovodilac programa za razvoj, Ambasade Švedske u Srbiji i Klaus Mok, regionalni koordinator Help-a za Crnu Goru i Srbiju.
Rezultate istraživanja predstavio je dr Miloš Bešić, sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Prezentaciju istraživanja prof. dr Miloša Bešića na srpskom jeziku možete preuzeti ovde: Socijalna inkluzija Roma u Srbiji

Analitički izveštaj Socijalna inkluzija Roma – PDF
Izveštaj istraživanja Socijalna inkluzija Roma – PDF