Home > Projekti > Trenutni projekti > Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II

Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II

Home > Projekti > Trenutni projekti > Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II

Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II

Period: June 2016 – October 2017

Donator: nemačka vlada, sufinansiraju ciljni gradovi i opštine

Budžet:259.400,00 EUR

Region: Republika Srbija – Pirot, Zaječar, Valjevo

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je doprinos održivom razvoju u Srbiji sa fokusom na osnaživanje mikro biznisa i doprinos resocijalizaciji bivših osuđenika.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Direktno otvaranje radnih mesta kroz obrazovnu i ekonomsku podršku 60 mikro biznisa i jedne romske građevinske kooperative/udruženja,
2. Unapređenje programa tretmana i prihvata osuđenika sa ciljem očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja osuđenih lica u toku izvršenja krivničnih sankcija.

Očekivani rezultati:

  • Unapređenje razvoja održive lokalne privrede, naročito preduzetničkih sturktura,
  • Omogućavanje realizacije razvoja strategija i relevantnih akcionih planova održivog razvoja,
  • Promocija lokalnih demokratskih proces kroz saradnju i umrežavanje relevantnih učesnika,
  • Doprinos smanjenju stope nezaposlenosti kroz podršku stvaranju radnih mesta i mikro biznisa,
  • Unapređenje stručnih i poslovnih veština podržanih klijenata,
  • Unapređenje uslova boravka i programa prihvata osuđenih lica na izdržavanju kazne,
  • Unapređenje životnog stadnarda marginalizovanog stanovništva i primena novih mehanizama za stvaranje novih radnih mesta,
  • Smanjenje siromaštva u ciljnim područjima.

info kampanja, Pirot, Zajecar, Help kanclerija