Period: april 2017 – decembar 2018.

Donator: Nemačka vlada

Budžet: 2.795.000,00 EUR/ 1.078.904,29 EUR Republika Srbija

Region: Zapadni Balkan, Republika Srbija, Leskovac, Medveđa, Niš, Pirot, Svrljig

Ciljna grupa: startup, mikro i mali biznisi, nezaposleni mladi, žene, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, manje zapošljive kategorije stanovništva

Ciljevi:

Opšti cilj programa je povećanje kapaciteta ekonomski i socijalno ugroženih grupa stanovništva i njihovo puno uključivanje u društvo. Posebni ciljevi programa su smanjenje siromaštva među ekonomski ranjivim grupama, povećan pristup tržištu rada osuđenim i bivšim osuđenim licima i bolja inkluzija Roma u crnogorsko društvo.

Opis:

Kroz dodelu grantova u opremi, poslovne i stručne obuke, umrežavanje i mentoring, projektne aktivnosti će doprineti ekonomskom osnaživanju ciljne grupe, smanjenju siromaštva i povećanju mogućnosti zapošljavanja, uz primenu mehanizama za osnaživanje razvoja mikro biznisa u ciljnim gradovima i opštinama. Posebna pažnja biće posvećena mogućoj sinergiji između nacionalnih, regionalnih i lokalnih inicijativa.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti:

  • Operativno najmanje 600 mikro biznisa u Srbiji, Kosovu i Bosni i Hercegovini koji generišu prihode
  • Najmanje 1130 korisnika programa u Srbiji, Kosovu i Bosni i Hercegovini pohađalo poslovne i stručne obuke za poboljšanje znanja i veština upravljanja biznisom time unapređujući poslovnu efikasnost i konkurentne performanse, uključujći i zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao i osuđena i bivša osuđena lica u Srbiji
  • Osnovane i potpuno operativne dve kooperative u Srbiji koje generišu prihod
  • Najmanje 16 članova podržanih kooperativa poboljšalo svoja znanja i veštine relevantnim obukama
  • Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u Nišu i Sremskoj Mitrovici, kao i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu opremljeni i povećali nivo performansi u postupku tretmana osuđenih lica
  • Najmanje 30 bivših osuđenih lica u Srbiji podržano kroz program resocijalizacije
  • Kreirani i primenjeni mehanizmi i modeli resocijalizacije bivših osuđenih lica
  • Projektni partneri osnažili svoje menadžerske kapacitete u implementaciji socio-ekonomskih projekata
  • Useljeno 10 romskih porodica (ukupno oko 60 članova porodica) u montažne kuće.