Period: oktobar 2016 – u toku

Donator: Nemačka vlada, GIZ YEP

Budžet: 12.773,50 EUR

Region: Republika Srbija, Jablanički i Nišavski okrug, gradovi Leskovac i Niš

Ciljna grupa: nezaposleni mladi i žene

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je obezbeđivanje tehničke podrške i izgradnja kapaciteta odabranih kooperativa i promocija mladih u  poljoprivredi u Jablaničkom i Nišavskom okrugu.

Posebni ciljevi intervencije su:

  1. Razvoj koncepta i strategije za izgradnju kapaciteta odabranih kooperativa kao i promociju mladih u poljoprivredi,
  2. Organizacija i implementacija poslovnih i stručnih obuka za kooperative,
  3. Izgradnja kapaciteta odabranih kooperativa za integrisani pristup prilagođen mladima i podrška startupovima u poljoprivredi kroz mentoring,
  4. Lokalni dijalog stejkholdera na promociji mladih u poljoprivredi u Leskovcu.

Opis:

Projektom je predviđena procena potreba odabranih kooperativa u Leskovcu i Nišu, kreiranje pristupa za razvoj njihovih kapaciteta, izradu strategije razvoja sa integrisanim pristupom za uključivanje mladih u stvaranje startupova u poljoprivredi, savetodavni i mentorski rad sa odabranim kooperativama, organizacija i implementacija poslovnih i stručnih obuka, sastanaka, radionica, evaluacionih instrumenata i monitoring.