Period: januar 2018 – jun 2020.

Donator: Nemačka vlada/GIZ

Budžet: 2.943.105,90 EUR

Region: Republika Srbija sa fokusom na Niš, Leskovac, Pirot, Vranje, Bujanovac, Suboticu, Kragujevac, Kruševac, Požarevac, Beograd

Ciljna grupa: povratnici, tražioci azila, socijalno ugroženo stanovništvo

Ciljevi:

Opšti cilj projekta je upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila.

Posebni ciljevi projekta su podrška povratnicima u procesu reintegracije kroz informativne centre (habove), poboljšanje uslova života izuzetno ugroženih porodica, stvaranje mogućnosti zapošljavanja i uspostavljanje partnerskih veza između Roma i drugih ugroženih grupa stanovništva ohrabrivanjem preduzetništva i razvoja kooperativa/udruženja, unapređenje kvalifikacija, stručnosti i konkurentnosti ciljne grupe stanovništva.

Opis:

Uspostavljanje toka komunikacije i protoka informacija osnivanjem informativnih centara (habova) za pitanja readmisije u partnerskoj saradnji sa Ligom Roma i Yurom centrom, povratnicima će moći da koriste mere podrške kao što su uključivanje u formalni sistem obrazovanja, rešavanje pitanja stambenih uslova izgradnjom i rekonstrukcijom/adaptacijom zgrada/kuća kao i obezbeđivanjem osnovnog nameštaja i uređaja za izrazito ugrožene porodice. Ciljna grupa će imati i podršku kroz grantove u opremi za mikro biznise, direktnu podršku u osnivanju i/ili razvoju tri kooperative sa ukupnim brojem od najmanje 24 člana. Ciljna grupa – Romi i izrazito ugrožene porodice imaće podršku i u stručnom usavršavanju, obrazovanju i obučavanju nezaposlenih Roma  i drugih ugroženih grupa stanovništva, uključujući umrežavanje, studijske posete, sajmove, itd.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su:

  • Osnovano i operativno najmanje 8 informativnih centara (habova) za pitanja readmisije u Srbiji koji pružaju tačne informacije, savete i pravnu podršku povratnicima,
  • Najmanje 350 dece povratnika podržano dodatnim merama za uključivanje u formalni obrazovni sistem,
  • Najmanje 150 porodica (oko 600 članova porodica povratnika i izuzetno ugroženih pojedinaca) podržano kroz aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije/adaptacije, kao i opremanje stambenih jedinica osnovnim nameštajem i uređajima,
  • Najmanje 250 nezaposlenih (oko 1000 lica – ukupan broj članova porodica podržanih korisnika) Roma i ne-Roma podržano grantovima u opremi za obavljanje dohodovnih aktivnosti,
  • Najmanje 24 osobe angažovane u projektnoj aktivnosti osnivanja i/ili razvoja tri kooperative,

Najmanje 700 osoba pohađalo stručno usavršavanje, obrazovanje i obučavanje, uključujući umrežavanje, studijske posete, sajmove i slične aktivnosti u cilju poboljšanja znanja, veština i kvalifikacija pripadnika ciljne grupe kao i lakšeg pristupa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja.