Period: januar 2017 – jun 2018.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova SR Nemačke (AA)

Budžet: 550.002,00 EUR

Region: Republika Srbija – Beograd, Kikinda, Sombor

Ciljna grupa: izbeglice, tražioci azila, migranti

Ciljevi:

Stvaranje odgovarajućih životnih uslova migranata u Srbiji obezbeđivanjem hrane i drugih hitnih potreba migranata u Srbiji, kao i jačanje kapaciteta Crvenog Krsta Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije .

Opis:

Projektom je predviđena distribucija sveže i kuvane hrane i drugih neprehrambenih artikala za migrante i izbeglice smeštene u prihvatnim centrima u Kikindi i Somboru u saradnji sa Crvenim krstom Srbije. Povrh toga, usled povećanog konstantnog priliva izbeglica u centre, planirana je i isporuka neophodne opreme kao što su mašine za pranje i sušenje veša, kuhinjski elementi i uređaji, ležajevi i kreveti sa posteljinom i slično. Kao podrška CK Srbije, kroz pojekat će biti finansirani i troškovi zakupa centralnog magacina u Beogradu odakle će se vršiti distribucija nabavljenih artikala.

Na osnovu planiranih ciljeva, projektom su očekivani sledeći rezultati:

O1 – redovni obroci i neprehrambeni artikli za najmanje 1200 migranata u toku 18 meseci – najmanje 414600 obroka obezbeđeno nabavkom i distribucijom sveže hrane za kuhinje CK u Kikindi i Somboru i to za pripremu najmanje 100 obroka dnevno u prihvatnom centru u Somboru u toku 18 meseci, i za najmanje 250 migranata u prihvatnom centru u Kikindi u toku 11 meseci; – nabavka i isporuka higijenskih artikala, odeće, obuće i posteljine za najmanje 100 migranata u Somboru u toku 18 meseci i za najmanje 250 migranata u Kikindi u toku 11 meseci;

O2 – povećani kapaciteti CK Srbije u obezbeđivanju pomoći migrantima – obezbeđeno odgovarajuće skladište od 450m2 u Beogradu za skladištenje humanitarne pomoći – centralno skladište hrane i odeće – u toku 12 meseci ;

O3 – poboljšani životni uslovi u najmanje jednom prihvatnom centru/centru za azil u Srbiji nabavkom i instalacijom opreme neophodne za normalno funkcionisanje prihvatnog centra. Oprema će biti nabavljena u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije a prema utvrđenim potrebama centara (mašine za pranje i sušenje, oprema za trpezarije, ormari, grejalice, itd.) za najmanje 300 migranata čiji će životni uslovi biti poboljšani.