• English

CST program – podrška roditeljima i deci

Prezentacija CST programa SZO (CST - Program za grupni rad sa roditeljima zasnovan na dopuni individualizovane podrške za svaku porodicu).

Reconomy - Pokretanje ekonomije na Zapadnom Balkanu

U okviru Reconomy programa Help potpisao sporazum o partnerstvu sa Semos Education, o podršci razvoju ljudskog kapitala u IT sektoru.

Upozorenje građanima!

Upozorenje građanima!!!

Pomoć najugroženijim u saradnji sa Crvenim krstom Srbije

Help u saradnji sa Crvenim krstom Srbije realizovao distribuciju pomoći paketa hrane i higijene najugroženijim porodicama.

Život uz podršku

Pristup rane intervencije omogućava osobama sa autizmom da razviju socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Rekonstruisana Klinika za psihijatriju

U okviru programa pomoći marginalizovanim grupama obnovljena Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Niš

Projekata

Korisnika

Kooperativa

Stambena rešenja

Gradova i opština

Projekti

Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana

Podizanje svesti i reciklaža za zapošljavanje

Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III

RECONOMY - Snažan ICT-BPO sektor za bolje ekonomske…

Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila II

Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020

.