• English

EU Socijalno stanovanje i aktivna inkluzija i u…

U okviru EU SHAI programa, Help i Vladičin Han će uz stambena rešenja pružiti podršku obrazovanju, zapošljavanju, samozapošljavanju i pristupu socijalnim uslugama, što…

Počinje info kampanja u Leskovcu

U ponedeljak, 19. jula počela je informativna kampanja u Leskovcu za sve zainteresovane za pokretanje sopstvenog poslovnog poduhvata u okviru Helpovog regionalnog projekta…

RECONOMY (novi početak) na Zapadnom Balkanu

Partnerska mobilizacija raspoloživih resursa kroz RECONOMY doprinosi opipljivim ishodima.

Katalog podrške povratnicima

Ažurirano izdanje Kataloga raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiji dostupno u formi digitalne aplikacije za mobilne telefone.

Nemačko osnaživanje Zapadnog Balkana - ugovor u Leskovcu

Grad Leskovac i Help potpisali ugovor o saradnji na ekonomskom osnaživanju lokalne privrede uz podršku Nemačke.

Nisam odustala od svog cilja

"Moj cilj i želja je da što više Roma uključim u rad. Da pokažem i lepu sliku o nama i da, naravno, imamo…

Projekata

Korisnika

Kooperativa

Stambena rešenja

Gradova i opština

Projekti

Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana

Podizanje svesti i reciklaža za zapošljavanje

Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III

RECONOMY - Snažan ICT-BPO sektor za bolje ekonomske…

Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila II

Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020