1 minut
Projekti

Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana

Zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje mikro i malih biznisa u osnivanju i/ili oporavku od posledica COVID-19 pandemije, unapređenje programa tretmana u kazneno-popravnim ustanovama i resocijalizacija, socijalna inkluzija ranjivih grupa.

 • Period: Februar 2021 - decembar 2022.
 • Donator: Nemačka vlada - Ministarstvo spoljnih poslova (AA)
 • Budžet: 3.344.734,10 EUR
 • Region: Zapadni Balkan (Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Srbija)
 • Ciljna grupa: Nezaposleni, mladi, žene, osobe sa invaliditetom.

Cilj

Cilj programa je stvaranje mehanizama i mreža za osnaživanje i socijalnu inkluziju marginlizovanih grupa uključujući i mere za oporavak privrede od posledica izazvanih COVID-19 krizom.

Opis

U fokusu aktivnosti u svim zemljama Zapadnog Balkana je stvaranje novih radnih mesta kao i podrška postojećim mikro i malim biznisima, pogođenim pandemijom COVID-19. Podrška će biti obezbeđena socijalno ranjivim grupama žena, mladih, osoba sa invaliditetom, osuđenim i bivšim osuđenim licima koja su odslužila kaznu zatvora, kao i lokalnim zajednicama kroz ekonomsko osnaživanje, koje uključuje izgradnju ličnih i profesionalnih veština.

Očekivani rezultati

Ekonomsko osnaživanje

 • Najmanje 470 mikro i malih biznisa ostvaruje prihod.
 • Najmanje 900 ljudi unapredilo svoje veštine i znanja kroz specijalizovane poslovne i stručne obuke.

Socijalna inkluzija

 • Najmanje 15 inicijativa realizovano u lokalnim zajednicama.
 • Socijalna platforma operativna na regionalnom nivou.

Resocijalizacija

 • Najmanje 20 bivših osuđenih lica podržano u ekonomskom osamostaljivanju.
 • Tretman izvršenja krivičnih sankcija unapređen u 18 zatvora u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.