2 minuta
Ekonomsko osnaživanjeSocijalna inkluzijaStambena rešenja

EU Socijalno stanovanje i aktivna inkluzija i u Vladičinom Hanu

U okviru EU SHAI programa, Help i Vladičin Han će uz stambena rešenja pružiti podršku obrazovanju, zapošljavanju, samozapošljavanju i pristupu socijalnim uslugama, što će osigurati održivost programa pomoći porodicama koje žive u neadekvatnim uslovima i u riziku od siromaštva.

Organizacija Help će u saradnji sa Opštinom Vladičin Han učestvovati u realizaciji programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI) koji Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvom za evropske integracije.

Svrha EU programa je unapređenje životnih uslova najugroženijih žena, muškaraca, devojčica i dečaka i njihova aktivna inkluzija širom Srbije.

U 19 gradova i opština, zahvaljujući EU donaciji, biće obezbeđeni stambeni uslovi za 421 porodicu sa oko 1,500 članova širom Srbije, uključujući mlade koji napuštaju smeštaj, žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnike romske nacionalne manjine i osobe sa invaliditetom.

Uz stambena rešenja, predviđena je pomoć u obrazovanju, zapošljavanju, samozapošljavanju i pristupu socijalnim uslugama, što će osigurati održivost programa pomoći porodicama koje žive u neadekvatnim uslovima i u riziku od siromaštva.

Helpov menadžer programa Bane Stanojković, naglašava da je zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa Opštinom Vladičin Han, realno ostvariti planirane ciljeve i doprineti unapređenju uslova stanovanja i aktivne inkluzije.

„Help će na osnovu višegodišnjeg iskustva i dokazane metodologije sprovesti proces odabira finalnih korisnika kao i individualne podrške kroz aktivnu inkluziju ranjive populacije u riziku od siromaštva kao što su Romi, žene, mladi na smeštaju, osobe sa invalidtetom i drugi koji žive u neadekvatnim uslovima. Projektom, koji se realizuje narednih 16 meseci, u Vladičinom Hanu biće podržane 32 porodice u rekonstrukciji 30 kuća i nabavkom 2 seoska domaćinstva. Očekujemo da ćemo ovakvim sinergetskim delovanjem doprineti povećanom socijalnom uključivanju najmanje 128 žena, muškaraca, devojčica i dečaka, koji žive u siromaštvu i isključeni iz društva, i omogućiti im dostojanstven život i aktivno učešće u društvu.“ rekao je menadžer Stanojkovic.

Planiranim aktivnostima 32 porodice u Vladičinom Hanu dobiće pristojno okruženje za život i rešiti stambene probleme. Pored toga biće podržani i u drugim životnim pitanjima kao što su zaposlenje i obrazovanje što će im dugoročno pomoći da promene svoj položaj u lokalnoj zajednici o poboljšaju opšte životne uslove.  Najmanje 64 žene, muškarca, devojčice i dečaka iz podržanih porodica biće podržani merama aktivne inkluzije koje uključuju zapošljavanje, samozapošljavanje, poslovne i stručne obuke i plaćenu praksu.

Program od 27 miliona evra „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.