0 minuta
Projekti

RECONOMY – Snažan ICT-BPO sektor za bolje ekonomske mogućnosti

Pilot aktivnost osnaživanja ekonomske regionalne dodatne vrednosti korišćenjem već testiranih uspešnih modela u Albaniji i Bosni i Hercegovini.

  • Period: Septembar 2020 - april 2022
  • Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida u saradnji sa HELVETAS Swiss Intercooperation
  • Region: Zapadni Balkan (Srbija, Kosovo, Crna Gora, BiH, Albanija, Severna Makedonija)
  • Ciljna grupa: Privatni poslovni sektor informacionih tehnolgija i usluga, nezaposleni mladi i žene

Cilj

Razvoj privatnog poslovnog sektora informacionih tehnologija i usluga (ICT);

Povećanje konkurentnosti i zapošljivosti u okviru privatnog poslovnog sektora;

Razvoj i promocija regionalnih brendova i povezivanje sa tržištem poslovnih usluga povećanjem angažovanja spoljnih saradnika u poslovnim procesima (BPO) - razvoj inluzivnih tržišnih sistema.

Opis

Brendiranje regiona stimulisanjem konkurentnosti firmi iz privatnog sektora i stvaranjem kritične mase kvalifikovane i stručne radne snage, naročito žena, mladih i drugih isključenih grupa, u cilju stvaranja inkluzivnijeg i održivog poslovnog razvoja.