1 minut
Ekonomsko osnaživanjeSocijalna inkluzija

Katalog podrške povratnicima

Ažurirano izdanje Kataloga raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiji dostupno u formi digitalne aplikacije za mobilne telefone.

U cilju što efikasnijeg pružanja pomoći u oblasti povratka i reintegracije, GIZ je objavio dopunjeni Katalog raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiju.

Novo, ažurirano izdanje Kataloga raspoložive podrške namenjene povratnicima u Srbiji, dostupno je u formi digitalne aplikacije za mobilne telefone i može se preuzeti sa linka RE:INTEGRATE Serbia - Apps on Google Play.

Ovaj Katalog predstavlja sveobuhvatan dokument sa dostupnim vrstama podrške za novi početak, kao i programima za unapređenje kvalifikacija za zapošljavanje. Sadrži pregled organizacija koje se bave temom povratka i reintegracije, kao i direktne kontakte osoba koje su povratnicima na raspolaganju u tim organizacijama.

Katalog je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi, kao i putem mobilne aplikacije. Na  raspolaganju je institucijama i organizacijama koje direktno rade sa povratnicima.

Katalog raspoložive podrške namenjene povratnicima u Republiku Srbiju se izrađuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj koji sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) po nalogu Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Više informacija o uslugama i programu, možete pronaći na sledećim linkovima:

DIMAK Fejsbuk strana https://www.facebook.com/DIMAKSrbija/

Savetodavni centar https://www.startfinder.de/sr

Katalog – aplikacija: RE:INTEGRATE Serbia - Apps on Google Play.